Nyheder og omtale

Nyheder og omtale

  1. Tilbage

ARTIKLER

Læs artiklen “Hanne har et nichejob – hun sikrer kvaliteten af andres arbejde” her.

Ugeavisen Varde – læs artikel her.

Læs artiklen “Medicinhåndteringen på bo- og opholdssteder er på vej frem” her.


Tak for en rigtig god dag og super god undervisning – personalet var meget tilfredse – så 5 stjerner her fra os på Tinnetgaard. 

Forstander Lone Kaiser


Hej Hanne,

 Tak for din store hjælp med udarbejdelse af vores sundhedsfaglige instrukser, med kurser i medicin håndtering og gennemgang af vores organisering af medicinen.

 Jeg ville blot lige fortælle dig, at vi lige har haft et planlagt besøg af Styrelsen for patientsikkerhed. Det gik bare SÅ godt – vi fik stor ros. De havde kun et enkelt meget lille anmærkning, som jeg fik rettet op på med det samme. 

 Nina – Bostedet Kirstinelund


“Vi har i forbindelse med opdatering af vores arbejdsgange omkring medicin håndtering og andre pleje opgaver modtaget vejledning og sparring fra Hanne Juhl Pedersen. Hanne har været på afdelingerne og gennemgået vores procedurer og efterfølgende påpeget mangler og kommet med anbefalinger til forbedringer.

Vi har ligeledes gjort brug af Hanne i forbindelse med tilsynsbesøg fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Vi har også brugt Hanne til at afholde en kursusdag omkring Medicin håndtering. Kurset blev afholdt på Herurecka og størsteparten af personalegruppen deltog. Kurset var af 6 timers varighed og indeholdt bl.a. en gennemgang af hygiejne omkring omgang med medicin, vores ansvar i forbindelse med håndtering af medicinen (lægens forlængede arm), hvordan medicin optages i kroppen alt efter om præparatet  indtages oralt eller ved injektion og en gennemgang af hvornår og hvordan vi registrerer utilsigtede hændelser.”

Frank Bentsen
Souschef
Herurecka“Hadruplund har haft konsulentbesøg af Hanne Juhl Pedersen. Hun gennemgik vores instrukser og politikker for sundhedsområdet, samt inspicerede medicin skabene.

Dette medførte at vi blev opmærksomme på nogle områder vi skulle justere til, og samtidig fik vi valideret om det vi havde lavet og gjort indtil videre var i orden.

Det var meget nemmere for os at overskue og gennemgå, idet Hanne havde sat sig ind i vores instrukser og politikker for sundhedsområdet. Vi fik klare og tydelige svar og der var nogle af arbejdsgangene der blev meget nemmere for personalet på Hadruplund efterfølgende.

Hadruplund kan varmt anbefale at få Hanne på konsulent besøg. Hun er ordentlig, tydelig, sikker og professionel.”

Mette Jensen
Leder
Hadruplund


Vi har haft god gavn af Hannes undervisning af en hel personalegruppe om de krav der er til medicinhåndtering, journalføring og instrukser.

Det gav et stabilt fundament for den videre planlægning – efter mange gode diskussioner/refleksioner – af vores praksis.

Hannes paratviden har sparet os for mange timers arbejde og tvivl angående hvor vores praksis bør landes.

Endelig har Hanne en befordrende evne til at formidle komplekse forhold, så de er pædagogisk tilgængelige for medarbejderne.”

Christian Hasle Harlung
Forstander & Lektor
Godrum Gruppen


“Det har været konstruktivt at få undervisning, sparring og tilbagemeldinger. Det er godt at få undervisning og supervision udefra.
Vi har fået nye vinkler og mere viden om medicinhåndtering, og samtidig har det været dejligt at opleve, at vi rent faktisk har kunnet skære en del af papirarbejdet væk –
minimere arbejdsgangene, så det bliver mere overskueligt og minimerer fejl.

Vi anbefaler dig gerne til andre.”

Helle Ærø
Leder
Bøgelund – Center for Udvikling


“Du er rigtig god og skarp og hvis nogen spørger vil jeg klart anbefale dig – og du er prisen værd…”

Paw Hannibal
Fonden Bofællesskabet Lindehuset


Læs artiklen “Erfaringer fra en tidligere tilsynsgående” bragt i Gi Los juli 2017 her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *